DERS İÇERİKLERİ
 
[DERSİN KODU-ADI (Teorik+Lab/Uyg) Kredi]
 
YAP-101 TEKNİK RESİM (2+2) 3
 
Çizim alet ve malzemeleri, bunların özellikleri ve kullanımı, standart yazı, yazı çeşitleri, yazı uygulamaları, standart çizgi, çizgi çeşitleri ve kullanıldığı yerler, çizim kuralları, çizgi uygulamaları, geometrik şekiller, kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çokgen, açı ve yay çizimleri, ölçek ve ölçülendirmeler, plan, kesit ve görünüş kavramları, bunların cisim ve binalara uygulanması, perspektif ve çeşitleri, kullanıldığı yerler, perspektif uygulamaları, taramalar.
 
YAP-102 MESLEK RESMİ (2+2) 3
 
Topoğrafik resimler, kat planları ve kotlu planlar, kesitler, görünüşler, konut yapı projeleri, perspektifler.
 
YAP-103 AHŞAP TEMEL İŞLEMLERİ (3+2) 4
 
El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, el aletlerinin bakımı, ayarı ve bilenmesi, markalama ve yüzey işlemleri, el aletleri kullanılarak yapılan ekler; düz, kenet, kırlangıç kuyruğu, kurtağzı ekler, el aletleri kullanılarak yapılan geçmeler; zıvanalı, zıvanalı hampaylı, payanda geçmeler, makine ve teçhizatın tanıtımı, hazırlanması ve kullanımı, makine ve teçhizatı kullanılarak yapılan yüzey işlemleri, ek ve geçmeler.
 
YAP-104 MALZEME BİLİMİ (3+0) 3
 
İşlevlerine, şekillenmelerine, fiziksel ve kimyasal yapılarına göre malzemeler, malzemenin atomik yapısı, malzemeye asitlerin, bazların, tuzların ve gazların etkisi, birim ağırlık, özgül ağırlık, porozite/kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği, iç kuvvetler ve gerilmeler, eksenel çekme/basınç gerilmeleri, eğilme/kayma/ kesme ve emniyet gerilmesi kavramları, aşınma, çarpma, sertlik, yorulma, sünme ve kırılma işi, ısı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve teknolojik özelliklere ilişkin hesaplar.
 
YAP-106 DUVAR TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler, el aletleri ve bunların kullanıma hazırlanması, kum, kum çeşitleri, kum eleme çeşitleri ve işlemleri, harçlar (kireç, çimento, takviyeli, özel harçlar vb) ve harçların hazırlanması, duvar şablonları, taş duvarlar(moloz, kaba ve ince yonu, mozaik, kesme) ve taş duvar örme kuralları, tuğla/blok duvarlar, kemerler, bacalar ve örme kuralları, panel duvarlar; çeşitleri, montaj ve yapım kuralları, birleşimi ve uygulaması, yapılan duvar uygulamalarının bakımı ve yüzey kontrolleri.
 
YAP-201 YAPI STATİĞİ-I (3+0) 3
 
Taşıyıcı sistemler ve çözüm yöntemleri, yükler ve yük katarları, sıcaklık değişmeleri, malzemenin viskoelastik yapısından doğan rötre, sünme vb. ile mesnet çökmeleri, hareketli, sabit, ankastre mesnetler, düğümler ve moment (M), yatay kuvvet (H), düşey kuvvet (V), mesnet tepkileri, taşıyıcı sistemlerde düzlem ve uzay halleri ile M, N, V iç kuvvetlerin bulunması, yer ve şekil değiştirme kavramı, normal/kesme kuvveti, eğilme/burulma momenti, dolu gövdeli doğru ve eğri eksenli çubuk sistemler, çerçeveler, kafes sistemler ve asma sistemler, dolu gövdeli çubuk sistemlerde tesir çizgileri.
 
YAP-202 YAPI DİNAMİĞİ (2+0) 2
 
Newton kanunları, serbestlik dereceli sistemler, sürekli sistemler, sönümsüz ve sönümlü serbest titreşimler, deprem ve rüzgâr etkisindeki yapılar, yapılarda dinamik etkileri azaltma teknikleri, dinamik etkiler altındaki makine temelleri.
 
YAP-203 YAPI TEKNOLOJİLERİ-I (3+0) 3
 
Yapının tarihsel gelişimi, yapım sistemleri, zeminler ve özellikleri; çeşitleri, taşıma gücü ve temeldeki davranışları, şantiye tertibi, iş makineleri ve kullanıldığı yerler, ip iskeleleri ve temel aplikasyonu, kazılar ve dayanma yapıları, temeller, kolonlar, duvarlar, döşemeler, merdivenler, çatılar, bacalar, betonarme kalıp sistemleri ve bunlara ait detaylar, mimari projelerin incelenmesi ve yapım detayları.
 
YAP-204 YAPI TEKNOLOJİLERİ-II (3+0) 3
 
İnce yapının tanımı ve yapım yerlerine göre ince yapının önemi, ince yapı elemanları, yapım işlemleri, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları, doğramalar, dış cephe kaplamaları, yapılarda su, ısı, ses, sarsıntı ve yangın yalıtımı, tenekecilik işleri ve sayılan konularla alakalı her türlü yapım detayları.
 
YAP-205 BİNA BİLGİSİ (2+0) 2
 
Bina sınıflandırılması, bina tasarımında insan ve eşya ölçülerinin önemi, eşyaların şekil ve boyutları, bina yerleşim ve yönlendirilmesine ilişkin bilgiler, mekânların yönlendirilmesi, boyutlandırılması, ilişkilendirilmesi, aydınlatılması ve iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve yaklaşımlar, bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar, bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özellikleri.
 
YAP-206 YAPI STATİĞİ-II (2+2) 3
 
Hiperstatik sistemler, dereceleri ve özellikleri, hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükler ve analiz yöntemleri, hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özellikleri, hiperstatik sistemlerin düşey ve yatay kuvvetlere göre çözümü, hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlar.
 
YAP-207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ TASARIM-I (2+2) 3
 
İşletim sistemi ve çizim paket programlarının tanıtımı, geometrik çizimlere ilişkin komutlar, nokta, doğru, eğri ve poligonlar, ölçek ve ölçülendirme, yazı işlemleri ve taramalar, paket programı kullanarak tasarlanmış basit yapı proje ve detaylarının çizimi, yazıcı/çiziciden çıktı alma işlemleri.
 
YAP-208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ TASARIM-II (2+2) 3
 
Mekan etütleri, kat planı etütleri, avan projeler; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, tatbikat projeleri; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, sistem ve nokta detayları, perspektif, tasarımların ölçek ayarları, çıktıların alınması.
 
YAP-209 YAPI MALZEMELERİ (3+0) 3
 
Çimento, kireç, alçı, bitüm ve özel bağlayıcılar, normal, hafif, ağır ve özel betonlar, agregalar, katkı maddeleri, keresteler, yonga levhalar, kontrplaklar, laminantlar, tuğla, kiremit, kerpiç, blok ve seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kâğıt, bitüm ve katranlı kartonlar, camlar, yalıtım malzemeleri, demir ve demir alaşımları, demirsiz metaller, doğal ve yapay taşlar, PVC profiller ve levhalar.
 
YAP-210 MUKAVEMET (2+0) 2
 
Katılaştırma, kesit (ayırma), eşdeğerlik, Saint-Venant, süperpozisyon ilkeleri, taşıyıcı sistemlerin tanımlanması, birimler, gerilme, iç kuvvetlerin bileşenleri, iç kuvvetlerin hesaplanması, yükler, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar ve belirli integrasyon yöntemi, gerilme ve şekil değiştirme durumları, denge hesapları, hacim değişmesi, Hooke kanunu, elastisite modülü, poisson oranı, elastik enerji, mukavemet hipotezleri, boyutlandırma genel ilkeleri, bileşik kesitler için atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, normal ve kesme kuvvetler, burulma, eğilme, burkulma ve bunların birleşik hallerinin gerilme, yer/şekil değiştirme ve boyutlandırma hesapları.
 
YAP-211 TEKNİK İNGİLİZCE-I (2+0) 2
 
Dört işlem ve formüller, sayılar, fonksiyonlar, geometrik şekiller, hareket ve yön terimleri, yapı teknolojilerine ilişkin terimler, yapı teknolojilerinin uygulamalarına ilişkin terimler, teknik ifadeler içeren basit cümleler.
 
YAP-212 TEKNİK İNGİLİZCE-II (2+0) 2
 
Yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce yayınlar, yapı teknolojilerine ilişkin İngilizce mesleki yayın tercümeleri, yapı teknolojilerine ilişkin mesleki çalışmaların İngilizce olarak yazılması ve sözlü ifade edilmesi, mesleği ile ilgili konuların dinlenmesi.
 
YAP-213 SIVA TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, alet ve makinelerin bakımı, kaba, ince, alçı ve hazır sıva harçları, kaba sıva ve uygulamaları, ince sıva ve uygulamaları, hazır sıvalar ve uygulamaları, duvar yüzey izolasyon çeşitleri, malzemeleri ve uygulamaları.
 
YAP-214 KALIP TEKNOLOJİLERİ (3+2) 4
 
El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, alet ve makinelerin bakımı, ip iskelesi uygulaması, proje okuma, kalıp elemanlarını hazırlama, temel, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, hatıl, lento, perde kalıpları, panel kalıplar, kalıp ve iskele sistemlerinin kontrolü.
 
YAP-301 TOPOĞRAFYA-I (2+0) 2
 
Ölçme tanımları, kapsamı, kullanım yerleri, ölçek türleri ve hesap yöntemleri, topoğrafik cihazların özellik ve işlevleri, uzunluk ölçme yöntemleri; nokta ve doğruların işaretlenmesi, engelli ve engelsiz arazilerde uzunluk ölçümü, yükseklik ölçüm yöntemleri; geometrik yükseklik ölçümü, nivelman işleri, arazide alan ölçüm yöntemleri; arazi ölçülerinden ve koordinat değerlerinden alan hesabı, planimetre ile alan ölçümü.
 
YAP-302 ÇELİK YAPILAR (3+0) 3
 
Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar, statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları, bulon, perçin ve kaynak hesapları, çelik yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri.
 
YAP-303 ZEMİN MEKANİĞİ (3+0) 3
 
Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu etkileri, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramları, zeminlerin sıkıştırılması.
 
YAP-304 TOPOĞRAFYA-II (2+2) 3
 
Topografya ile ilgili cihazların ayarlanması ve kurulması, topografya ile ilgili paket programlar ve özellikleri, arazide uzunluk ve açı ölçümleri, nivelman ve poligon hesapları, hesap sonuçlarının araziye uygulanması, topografik ölçüm sonuçlarına göre çizimler.
 
YAP-305 YAPI İŞLETMESİ (2+0) 2
 
Yapıya hazırlık aşamaları, inşaat yapımı ile ilgili yasa ve yönetmelikler, iş programları, şantiye organizasyonu ve üretim yöntemleri, şantiyede kullanılan defterler, iş kabulleri ve bitirme işlemleri, yapı üretiminde işçi sağlığı ve iş güvenliği.
 
YAP-306 BETONARME (3+0) 3
 
Betonarme temel bilgileri, beton, çelik, betonarme, güvenlik gerilmeleri, betonarmeye ait standartlar, taşıma gücü, betonarme kolon, perde duvar, merdiven, kiriş, döşeme ve temellere ait statik hesaplar, kesit tayini hesapları, donatı hesapları ve donatı yerleşim çizimleri, betonarme proje esasları.
 
YAP-307 HİDROLİK (2+0 ) 2
 
Akışkanların fiziksel özellikleri, özgül ağırlık, dalga yayılışı, viskozite, gerilme, akışkanlara ilişkin teoriler, hidrostatik basınç ve yayılışı, boru ve açık kanal akışları, kesit hesapları, akış ölçümlerine ilişkin yöntemler, yerel ve sürekli yük kayıpları ve kontrolüne ilişkin hesaplamalar.
 
YAP-308 KARGİR KAPLAMA TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler, alet ve makineler ile bunların kullanıma hazırlanması, kagir kaplama harçları, bağlantı çeşitleri, montaj ve yapım kuralları, seramik, karo, taş, tuğla, cam mozaik vb. kaplamalar, kompozit, metal ve plâstik esaslı kaplamalar, panel kaplamalar, giydirme cepheler, kaplamalarda yapılan yalıtımlar.
 
YAP-309 BETON TEKNOLOJİSİ (3+0) 3
 
Betonun tanımı, dayanım sınıfına, birim hacim ağırlığa, üretildiği agregaya, kullanım ve üretim yerine göre beton çeşitleri, beton karışım elemanları; çimentolar, agregalar, su, kimyasal ve mineral katkılar, işlenebilirlik, dayanım, dayanıklılık, su geçirgenlik, elastisite, beton özelliklerini etkileyen faktörler; çimentonun özelliği, su/çimento oranı, karışım suyu, agreganın özellikleri, karıştırma, taşıma, yerleştirme ve olgunlaştırma, beton karışım hesabı: agrega, çimento, su/çimento oranı, katkı maddeleri miktarlarının belirlenmesi, beton dayanım ve dayanıklılık deneyleri.
 
YAP-310 BETON LABORATUVARI (2+2) 3
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler, deney malzeme ve ekipmanları, çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyleri, agregaların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyleri, taze betonda kıvam, hava yüzdesi, birim ağırlık, dozaj tayini, sertleşmiş betonda karot alma, dayanım ve dayanıklılık deneyleri, deneylere ilişkin hesaplar ve teknik raporlar.
 
YAP-311 ZEMİN LABORATUVARI (2+2) 3
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler, zemin laboratuarı alet ve ekipmanları, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitleri, zeminlerin tane büyüklükleri, zeminlerin sınıflandırması, zeminlerin deformasyon parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri.
 
YAP-313 ÇATI TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler alarak alet ve makinelerin kullanıma hazır hale getirilmesi, oturtma çatının yapım detayları, asma çatının yapım detayları, oturtma çatı elemanlarının boyutlandırılması, hazırlanması ve çatı elemanlarının yerine montajı, askılı çatı elemanlarının boyutlandırılması, hazırlanması ve çatı elemanlarının yerine montajı, çatı kaplamaları ve yalıtım işleri.
 
YAP-400 MEZUNİYET TEZİ (0+2) 1
 
İlgili konular ve konu belirleme, proje, araştırma, deney ve gözlem, raporlaştırma vb. kavramlar, tez konusuna ilişkin hesaplamalar, verilen proje ile ilgili uygulamalar, verilen projeyle ilgili rapor sunumu, danışman ve diğer araştırmacılarla teknik iletişim.
 
YAP-401 TEMEL İNŞAATI (2+0) 2
 
Temel inşaatı terimleri, laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi, temel zeminlerinin taşıma gücü parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri, yapı temellerinin tasarımı, basit dayanma yapıları.
 
YAP-402 DOĞRAMA VE AHŞAP KAPLAMA TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, kapı ve pencere elemanlarının boyutlandırılması, kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlama; ekleme, geçme, zıvana, kavela, lamba vb., kapı ve pencere elemanlarının montajı, kapı ve pencere aksesuarlarını takma teknikleri, kapı ve pencereleri yerine takma, ahşap kaplama elemanlarını hazırlama; bindirme, ekleme, rabıta vb., kaplanacak yüzeyleri hazırlama ve yalıtımını yapma, ahşap kaplama elemanlarının montaj teknikleri.
 
YAP-403 YAPI MALİYETİ (2+0) 2
 
Proje değerlendirme aşamaları, metraj hesapları, kaynak analizleri, birim fiyat analizleri, yapı maliyeti ve keşif, hakediş raporları.
 
YAP-405 YOL BİLGİSİ (2+0) 2
 
Karayolu ve karayolu trafiği terimleri; geçki, plan, boykesit, alt yapı, üst yapı, temel, alt temel, kaplama, şev, enine, boyuna eğim, trafik şeridi, şerit çizgisi, park şeridi, tırmanma şeridi, kamulaştırma genişliği vb., sürücü, yaya ve taşıt karakteristikleri, görüş uzunlukları, takip aralığı, trafiğin değişimi, trafik akımında temel ilişkiler, geometrik standartlar ve seçimi, proje hızı ve trafiği, yıllık ortalama günlük trafik, trafik tahmini, kapasite ve hizmet düzeyi; etkiyen faktörler, hizmet akım oranı ve düzeltme faktörleri, yollarda hizmet akım oranı, hizmet düzeyi seçimi, karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamaları; yatay-düşey kurp ve kesit hesapları, temel ve alt temel malzeme seçimi, agrega ve bitümlü karışım yöntemleri.
 
YAP-407 BETONARME TEKNİKLERİ (3+2) 4
 
İş güvenliğine ilişkin önlemler, alet ve makinelerin kullanıma hazırlanması, betonarme demiri, çeşitleri, özellikleri ve kullanılan diğer malzemeler, betonarme demirlerinin şekillendirilmesi; yüzeylerinin temizlenmesi, düzeltilmesi, kesilmesi, eklenmesi ve bükülmesi (kanca, etriye, pilye vb.), betonarme demirlerinin bağlanması ve montajı, kalıplara yerleştirilmesi, paspayının ayarlanması, proje ve şartnamelere göre donatının kontrolleri, beton döküm işlemleri; karıştırma, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve yüzey bitirme işlemleri.
 
 
SEÇMELİ DERSLER
 
YAP-404 SIHHİ TESİSAT TEKNİKLERİ (2+0) 2
 
Temiz su tesisat sistemleri, pis su tesisat sistemleri, sıcak su tesisat sistemleri, yangın tesisat sistemleri, yağmur suyu tesisat sistemleri, projesine göre bina içi ve dışında tesisat yerleri.
 
YAP-406 PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ (2+0) 2
 
Prefabrik yapı kavramı ve özellikleri, yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler, geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri ve karşılaştırmaları, prefabrik yapı elemanlarının üretimi; temel, kolon, kiriş, plaklar, paneller vb., prefabrik yapı elemanlarının montajı, araç ve ekipmanları, prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları.
 
YAP-408 TOPRAK İŞLERİ (2+0) 2
 
Zemin sınıfları, zeminlerin jeoteknik açıdan tanımı ve değerlendirilmesi, zeminlerin kabarması ve çökmesi, kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçlar ve işlevleri, kazı işlemleri; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılan kazılar, dolgu işlemleri; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi, sıkıştırılması ve testleri, kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizler, kazı ve dolgu işlemlerinde iş güvenliği önlemleri; iksalar, palplanşlar, batardolar vb. dayanma yapıları.
 
YAP-409 YAPI FİZİĞİ (2+0) 2
 
Yapı fiziği kavramları, yapı fiziği olaylarının fiziksel-kimyasal sebepleri, binalarda meydana gelen yapı fiziği olayları, yapı fiziği olaylarına karşı alınacak yalıtım önlemleri, binalardaki ısı yalıtım hesaplamaları, hesaplama esaslarına uygun malzeme seçimi ve detay geliştirme.
 
YAP-410 YALITIM TEKNİKLERİ (2+0) 2
 
Yapılarda yalıtımın önemi, yalıtım çeşitleri; ısı, su, buhar, ses, titreşim ve yangın yalıtımları, yalıtım malzemelerinin teknolojik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, yalıtım işlemlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar, yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikler, değişik yapı kısımlarına uygulanan yalıtım detayları.
 
YAP-411 AHŞAP YAPILAR (2+0) 2
 
Ahşap yapı sistemleri, kullanım yerleri, ahşap yapı malzeme türleri, bulonlar, çiviler, kavelalar, kamalar ve tutkallar, ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları, ahşap yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları, ahşap yapılarda birleştirme teknikleri ve hesapları, ahşap yapıları dış etki ve yangına karşı koruma yöntemleri.
 
YAP-412 HASARLI YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ (2+0) 2
 
Yapı hasarlarının tür ve dereceleri, yapılarda hasara neden olan faktörler ve etkileme biçimi, iyileştirme metotları; takviye, yapıştırma, mantolama, enjeksiyon vb., çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım teknikleri, iyileştirme metodunun gerektirdiği makine, teçhizat ve malzemeler, hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama yöntemleri.
 
YAP-413 İSKELE VE KALIP (2+0) 2
 
İskele ve kalıplarda iş güvenliğine ilişkin önlemler, iskele sistemlerinin sınıflandırılması, iskele elemanları ve kullanım yerleri, iskele sistemlerini kurma ve sökme işlemleri, kalıp sistemleri, kalıp elemanları ve kullanım yerleri, kalıp sistemlerini kurma ve sökme işlemleri.
 
YAP-414 DEPREM BİLİMİ (2+0) 2
 
Deprem özellikleri ve çeşitleri, levha tektoniği ve fay çeşitleri, deprem büyüklüğü kavramları, yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketleri, depremden kaynaklanan yapısal hasarlar, yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemler.
 
YAP-415 MESLEKİ BİLGİSAYAR (2+0) 2
 
Paket programın özellikleri, problemin tanımı, probleme ait veriler, program kullanılarak problemin modellenmesi, program kullanarak problemin çözümü ve çözüm sonuçları.
 
YAP 416 MİMARİ PROJE (3+2) 4
 
İhtiyaca ve konuma göre avan proje hazırlanması; vaziyet planı, tefrişli kat planları, kesitler, görünüşler, tatbikat projelerinin planları; vaziyet, bodrum, zemin, normal ve çatı kat planları, kesitleri; en ve boy kesitler, cephe görünüşleri, sistem ve nokta detayları, proje çiziminde paket programlarının kullanımı.
 
YAP-417 SU YAPILARI (2+0) 2
 
Akarsu morfolojisi, katı madde hareketi, akarsu düzenlemeleri, su getirme yapıları, nüfus ve su ihtiyacı, suların derlenmesi, iletim hattı tesisleri, arıtma tesisleri, su depoları, suyun dağıtımı, kanalizasyon yapıları, kanalizasyon sistemleri, kanalizasyon ağı yapıları ve en kesitleri, arıtma tesisleri, sulama-drenaj yapıları; kanallar, borular vb., su kuvvetleri tesisleri, biriktirme haznesi yer seçim esasları, barajlar, bağlamalar, iletim yapıları.
 
YAP 418 BETONARME PROJESİ (3+2) 4
 
Betonarme proje yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, betonarme projesi hesap verilerinin oluşturulması; statik yükler, dinamik yükler, yapı kullanım verileri, zemin verileri vb., betonarme yapı sistemlerinin statik hesaplamaları, betonarme yapı sistemlerinin kesit tayini ve donatı hesaplamaları, betonarme yapı projesi; temel, kolon, perde duvar, kiriş, döşeme, merdiven vb., kesit ve donatı detayları.
 
YAP-419 RESTORASYON TEKNİKLERİ (2+0) 2
 
Restorasyon kavramı ve ilgili terimler, yapı sektörünün diğer disiplinleri ile ilişkileri, koruma kavramı ve korunması gerekli yapıların belirlenmesi esasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları, korunacak değerler, restorasyon öncesi çalışmalar, restorasyon işleri, çağdaş restorasyon anlayışı, örnek projeler üzerinden bilgilendirme.
 
YAP 420 KARAYOLU PROJESİ (3+2) 4
 
Geçki araştırması: eşyükselti eğrili harita üzerinde geçki araştırması, geçki eksen hattının belirlenmesi, ekonomik karşılaştırma, kamulaştırma planının çıkarılması, geçki planının hazırlanması, yatay ve düşey kurp hesapları; koordinat hesapları, kurp elemanlarının hesabı, en ve boy kesit hesapları; boy kesitin hazırlanması, kırmızıçizginin geçirilmesi, en kesitler için gerekli işlemler, alanlar diyagramı: yarma, dolgu ve bileşik en kesitler, yarma ve dolgu hacim hesapları, hesap sonuçlarının projelendirilmesi: Sıfır hattı, koordinat sistemi, yatay kurplar, boy kesitler, düşey kurplar ve en kesitlerin çizimi.
 
YAP 422 SU YAPILARI PROJESİ (3+2) 4
 
Su yapıları projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, su yapıları projesi hesap verilerinin oluşturulması, su yapıları sisteminin hesaplamaları, proje ve detaylarının çizimi.
 
YAP 424 ÇELİK YAPI PROJESİ (3+2) 4
 
Çelik yapı projesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, proje hesap verilerinin oluşturulması, çelik yapı sisteminin hesapları, çelik yapı sisteminin ve detaylarının çizimleri.
 
YAP 426 AHŞAP YAPI PROJESİ (3+2) 4
 
Ahşap yapı projesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, proje hesap verilerinin oluşturulması, ahşap yapı sisteminin hesapları, ahşap yapı sisteminin ve detaylarının çizimleri.
 
YAP 428 TOPOĞRAFYA PROJESİ (3+2) 4
 
Topografya projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, topografya projesi hesap verilerinin oluşturulması, topografya ile ilgili hazır paket programı, proje hesaplamaları; uzunluk, açı, nivelman, poligon vb., topografya projesi koordinat hesap sonuçlarının araziye uygulanması, topografya projesinin çizimi.
 
YAP-430 RESTORASYON PROJESİ (3+2) 4
 
Restorasyon projesi yapımına ilişkin standart, yönetmelik ve mevzuatlar, örnek bir tarihi yapı üzerinden restorasyon ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi çalışmaları, restorasyon ihtiyacı olan bir yapının röleve çalışmaları, malzeme ve taşıyıcı sistem analizi, bu iki grup çalışma için gerekli restorasyon işlerinin, malzemelerin ve işçiliklerin niteliklerinin belirlenmesi, restorasyon tekniğinin belirlenmesi (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, ek yapımı, temizleme, taşıma vb.), restorasyon projenin çizilmesi.